Dorozumívací zamení mezi jeřábníkem a vazačem - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dorozumívací znamení mezi jeřábníkem a vazačem, případně signalistou
Signál pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný.
Použije-li se hlasový signál namísto signálu rukou nebo spolu s ním, kód se použije takto:


k označení začátku povelu
k přerušení nebo ukončení pohybu
k zastavení operace
ke zvedání zátěže
ke spouštění zátěže
ve spojení s příslušným signálem rukou
ve spojení s příslušným signálem rukou
ve spojení s příslušným signálem rukou
ve spojení s příslušným signálem rukou
pro nouzové zastavení
pro zrychlení pohybu z bezpečnostních důvodů
při přiblížení k překážce nebo hrozí-li jiné nebezpečí

start
stůj
konec
nahoru
dolů
vpřed
vzad
vpravo
vlevo
stop
rychle
pomalu

Kódované signály
VýznamPopisVyobrazení
A. Všeobecné signály
START
Pozor
Začátek povelu
Obě paže jsou rozpaženy,
dlaně obráceny kupředu
start
STŮJ
Přerušení
Konec řízeného pohybu
Pravá paže směřuje vzhůru, s dlaní obrácenou dopředustůj
KONEC
operace
Obě paže složeny ve výši prsoukonec
B. Svislé přemisťování
NAHORUPravá paže směřuje vzhůru s dalní obrácenou dopředu a pomalu kroužínahoru
STOP
Přerušení
Konec řízeného pohybu
Pravá paže směřuje dolů s dlaní obrácenou k tělu a pomalu kroužístop
SVISLÁ VZDÁLENOSTRuce udávají příslušnou vzdálenostsvislá vzdálenost
C. Vodorovné přemisťování
POHYB VPŘEDObě paže jsou ohnuty s dlaněmi obrácenými vzhůru a předloktí se pomalu pohybuje s měrem k tělupohyb vpřed
POHYB VZADObě paže jsou ohnuty s dlaněmi obrácenými dolů a předloktí se pomalu pohybuje směrem od tělapohyb vzad
VPRAVO
od signalisty
Pravá paže je vodorovně upažena s dlaní obrácenou dolů a pohybuje se pomalými pohyby vpravovpravo
VLEVO
od signalisty
Levá paže je vodorovně upažena s dlaní obrácenou dolů a pohybuje se pomalými pohyby vlevo
vlevo
VODOROVNÁ VZDÁLENOSTRuce udávají příslušnou vzdálenostvodorovná vzdálenost
D. Nebezpečí
STOP
Nouzové zastavení
Obě paže směřují vzhůtu s dlaněmi obrácenými kupředustop
RYCHLEVšechny pohyby rychleji
POMALUVšechny pohyby pomaleji
Shora uvedená dorozumívací znamení jsou stanovena Nařízením vlády ČR č. 11/2002 Sb.
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky