technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah
Hlavní činností firmy je provádění revizí, revizních zkoušek a inspekcí jeřábů a dalších zdvihacích zařízení a školení osob, které tato zařízení obsluhují, dále pak osob odpovědných za technický stav a provoz. Praxi v oboru máme od roku 1986 a od roku 1994, kdy byla firma založena, jsme získali desítky spokojených zákazníků.
 
V průběhu naší práce jsme na základě požadavků zákazníků naši činnost rozšířili o prodej vázacích a manipulačních prostředků. Spolupracujeme s předními výrobci a dovozci těchto zařízení a jsme schopni Vám navrhnout obnovu vázacích prostředků a navrhnout technická řešení tak, aby odpovídala Vašim provozním požadavkům.
 
Spolupracujeme se servisními firmami, které provádějí komplexní servis zdvihadel a jeřábů, jako např. odstranění závad zjištěných při revizích, revizních zkouškách, inspekcích apod. a při odstraňování provozních poruch.
Na základě požadavků zákazníků jsme činnost rozšířili dále o provádění prohlídek ocelových konstrukcí.
 
V oblasti zdvihacích zařízení jako jsou jeřáby, kladkostroje, pracovní plošiny apod., ale i ocelových konstrukcí, u vázacích a manipulačních prostředků nebo školení jednotlivých profesí, vedeme zákazníkům evidenci těchto zařízení a osob, včetně sestavení plánů jednotlivých kontrolních úkonů, nebo školení a vždy před termínem plnění konkrétních činností se zákazníkem dohodneme termín provedení.
 
Ke všem činnostem vlastníme předepsaná osvědčení, oprávnění, živnostenské listy apod.
 
Vladimír Plšek
Nádražní 214
431 51 Klášterec nad Ohří
Návrat na obsah