Pověřená osoba za provoz jeřábu - REVIZNÍ ZKOUŠKY JEŘÁBŮ a ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pověřená osoba jeřábu
Pověřená osoba je konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulaci s břemeny (zaměstnavatele).

Pověřená osoba má následující povinnosti:

 • zajišťuje bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu, příslušenstvím pro zdvihání, školením a dozorem; v případě potřeby zajišťuje projednání se všemi zodpovědnými orgány a zajišťuje spolupráci při účasti více organizací
 • zajišťuje provádění příslušných prohlídek, inspekcí atd. a údržby zařízení
 • zajišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření
 • zodpovídá za organizaci a řízení provozu jeřábů; zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábu a manipulaci s břemeny
 • zajišťuje, aby byly k dispozici odpovídající osobní ochranné prostředky s ohledem na charakter pracoviště, jako jsou např. přilby, ochranné brýle, bezpečnostní postroje, bezpečnostní obuv a ochrana sluchu
 • zajišťuje provádění kontrol ochranných prostředků před jejich použitím a po něm a údržbu nebo výměnu, je-li to nutné
 • zajišťuje provedení zápisu o výsledku kontrol a oprav osobních ochranných prostředků
 • přesvědčit se, zda únosnost půdy nebo jiného podkladu je taková, že přenese zatížení jeřábu a že příslušné výpočty provedla kompetentní osoba
 • přesvědčit se zda podloží nebo jiný podklad je takový, že na něm ustavený jeřáb bude moci pracovat s parametry stanovenými výrobcem
 • musí zajistit, aby při provozu jeřábu v blízkosti letišť/letištních ploch byly dodrženy podmínky stanovených příslušnými orgány
 • zajišťuje, aby všechny hlavní díly, které jsou součástí jeřábu a jsou demontovány pro přepravu, zejména nosné a stabilizující části smontovaného jeřábu, byly zřetelně označeny identifikační značkou, aby mohly být spolehlivě rozlišeny při kontrole a při sledování jejich stavu
 • zajišťuje účinný postup při ohlašování závad a mimořádných událostí
 • zajišťuje provádění denní kontroly, týdenní kontroly a u jeřábů používaných ojediněle kontrolu před jeho použitím


provoz jeřábů
ČSN ISO 12480-1
Osoba odpovědná za provoz jeřábu
Potřebujete provést školení pověřených osob?
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky