Školení vazačů břemen - REVIZNÍ ZKOUŠKY JEŘÁBŮ a ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Provádíme základní o opakovaná školení vazačů břemen
Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace.

Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu s břemene. Musí být seznámen s nedovolenými manipulacemi.

Vazač musí být pro jeřábníka snadno identifikovatelný, např. musí mít na sobě dobře viditelný pracovní oděv, musí být identifikovatelný rádiovými signály apod.
Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Systému bezpečné práce".

Kvalifikace vazače podle ČSN ISO 12480-1:
 • starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost, další požadavky na zdravotní způsobilost upřesňuje "Národní soustava povolání", zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
 • schopen určit hmotnost břemene a těžiště, vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • musí vlastnit oprávnění vazače (vazačský průkaz) s uvedením typů prostředků k zavěšení a uchopení
a další...

Základní školení vazačů:
Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení vazačů břemen:
 • musí být starší 18ti let
 • musí být zdravotně způsobilý
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu vazače
Po ukončeném teoretickém školení a praktickém přezkoušení bude účastníkovi školení vystaveno oprávnění vazače (vazačský průkaz).

Oprávnění vazače (vazačský průkaz) musí obsahovat následující:

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození vazače
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • typ prostředku pro uchopení a zavěšení břemen, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jiný typ prostředku musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti jeřábníka
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení vazačů - platnost vazačského průkazu:
Četnost opakovacích školení vazačů musí být stanovena v "Systému bezpečné práce", zpravidla v intervalech 12ti měsíců.

vazačský průkaz
Učebnice vazače
Četnost periodických lékařských prohlídek vazačů břemen:
Lhůty opakovaných lékařských prohlídkek vazačů břemen jsou uvedeny v §11., odst.3. Vyhlášky 79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let - 1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let - 1x za 2 roky.

Potřebujete provést školení jeřábníků a vazačů?
Vyhláška 79/2013 Sb.
Četnost lékařských prohlídek vazačů břemen
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky