Školení jeřábníků a vazačů břemen - REVIZNÍ ZKOUŠKY JEŘÁBŮ a ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školení osob v oblasti zdvihacích zařízení
Nabízíme základní i opakovaná školení pro zaměstnance Vaší firmy, kteří jsou určeni k obsluze zdvihacích zařízení, vázání břemen (školení jeřábníků a vazačů), osob odpovědných za provoz a technický jeřábů a vázacích prostředků (pověřených osob) a další odborná školení v oblasti zdvihacích zařízení tj.:

 • školení jeřábníků k obsluze jeřábů mostových, portálových, konzolových jeřábů, kozových, sloupových, autojeřábů, samohybných jeřábů a stohovacích jeřábů
 • školení obsluhy ručních i elektrických kladkostrojů a vrátků
 • školení obsluhy přenosných zvedáků
 • školení obsluhy automobilových zvedáků
 • školení obsluhy hydraulických ruk (nakládacích jeřábů)
 • školení obsluhy pracovních plošin
 • školení obsluhy pracovních plošin vysokozdvižných motorových vozíků
 • školení obsluhy ramenových nosičů kontejnerů
 • školení obsluhy závěsných lávek
 • školení obsluhy regálových zakladačů
 • školení vazačů břemen
 • školení signalistů
 • školení provozních techniků zdvihacích zařízení
 • školení pověřených osob

Svým zákazníkům vedeme evidenci o všech osobách, pro které provádíme základní i opakovaná školení vč. vystavených oprávnění resp. osvědčení. K tomuto nám slouží vlastní software, který generuje prezenční listiny a následně plánuje opakovaná školení a vede i historii o školeních a vydaných průkazech. Vždy s časovým předstihem upozorníme zákazníka na blížící se termín opakovaného školení a včas si dohodneme termín jeho provedení.

jeřábnický průkaz
vazačský průkaz
oprávnění signalisty
oprávnění k obsluze pracovních plošin
osnovy ke školení jeřábníků a vazačů
Četnost a rozsah školení
V Zákoníku práce §103., odst.2 je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
 1. pracovního zařazení,
 2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Dále v § 103., odst.3 je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a  ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném  školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být  školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v  odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Četnost a obsah školení by měly být uvedeny v "Systému bezpečné práce".


Školení řidičů vysokozdvižných motorových vozíků
Základní i opakované školení řidičů vysokozdvižných motorových vozíků, provádí náš kolega viz kontakt.

školení řidičů VZV
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky